Tick

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0Jag ser hur du försöker
Med dina verktyg och ditt mod
Försöker rädda allt
Försöker undgå spilla blod
Men sekunder tickar ner
Och det finns ingenting
Ingen tid att hinna klart
Ingen går att rädda
Ingen kommer finnas kvar
När sekunder tickat ner10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0Jag ser hur du försöker
Torka tårar, repa mod
Försöker tänka klart
Trots all ångest i ditt blod
Sekunder tickar ner
Och det finns ingenting
Ingen tid att tänka klart
Inget går att rädda
Inget kommer finnas kvar
När sekunder tickat nerHade vi inte varit där vi var just då
Hade allting varit annorlunda
Hade vi inte varit där vi är just nu
Hade vi inte behövt begrunda
Hur vi hamnade där vi är, hur vi kom hit
Och det öde som stundar
Nu är vi där vi är, det blev som det blev
Det enda vi kan göra är att blunda10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0Jag blundar och försöker
Tänka tankar, minnas mod
Försöker tänka klart
Trots all ångest i mitt blod
Sekunder tic kar ner
Och det finns ingenting
Ingen tid att leva klart
Inget går att rädda
Om en sekund finns inget kvar
När sekunder tickat