Jag vill behöva dig

Vi lät ett beskt avskedstal hänga kvar,
fruset mitt i hugget,
likt ett svärd som aldrig föll
För fega för att skiljas åt,
för bekväma för att acceptera
att vi levde nya liv
som inte höll för tvåJag fasade för att ägna livet åt nåt
som inte var helt sant,
att du läkte dig i värmen
från en hemlighållen famn
Det hade kanske varit lika bra,
för vi sårade varandra,
men jag vill inte vara ensamDu var nog van vid att få utan att be
och jag var garanterat lätt att böja,
för jag älskade ditt sätt att le
Men att känna att man leker betjänt
gör det svårt att glädjas åt att ge,
och det infekterade allt, så oförtjäntJag saknar alla nätter
när vi vakade med varandra,
när allt var nytt och oförstört
och en låga ännu brann,
när du fortfarande var
en armslängd från min famn
och jag behövde digJag vill behöva dig
och vara behövd av dig